Over cellen

Je kunt een cel het beste vergelijken met een grote stad. Neem bijvoorbeeld Rotterdam.

Deze stad heeft verschillende aanvoerlijnen en een georganiseerd bestuur zoals:

 • Een Haven – Treinverbinding – Luchtvaartverbinding  en Wegenverbindingen
 • Verschillende Industriegebieden voor opslag van goederen
 • Gemeentehuis
 • Beveiliging, zoals Politie – Brandweer en Ambulance
 • Ziekenhuizen met verschillende specialisme
 • Verscheidene winkels voor bijvoorbeeld voedsel
 • Afval ophaaldienst en Verbrandingsovens voor het verbranden van afval.

 1. Celkern: een bolvormig object dat het menselijk DNA bevat.
 2. Kernmembraan: omhulsel voor de celkern.
 3. Ribosoom: produceert eiwitten met behulp van de blauwdruk uit het DNA.
 4. Vesikel: kan het beste vergeleken worden met een ‘voorraadkast’ van de cel. Hier worden stoffen in opgeslagen die de cel regelmatig nodig heeft. Een voorbeeld van zo’n stof is een neurotransmitter[3].
 5. Ruw endoplasmatisch reticulum: het ‘industrieterrein’ voor de ribosomen. Door de zeer geplooide structuur is het oppervlak van het ruw endoplasmatisch reticulum zeer groot (vergelijkbaar met de darmplooien) en kunnen zeer veel ribosomen zich hechten.
 6. Golgi-apparaat: In het golgiapparaat worden de eiwitten en vetten afkomstig van het endoplasmatisch reticulum opgeslagen, bewerkt en getransporteerd. Het golgi apparaat vormt dan een blaasje om de stoffen om te voorkomen dat de stoffen actief in de cel worden. Het blaasje verlaat vervolgens in z’n geheel de cel. Het Golgi apparaat speelt ook een belangrijke rol bij ontgifting door schadelijke stoffen onschadelijk te maken door ze bijvoorbeeld te verbinden met zwavel.
 7. Cytoskelet: eiwitstructuur die stevigheid, vorm en beweeglijkheid geeft aan de cel.
 8. Glad endoplasmatisch reticulum: Meer aan de buitenzijde gelegen deel van het endoplasmatisch reticulum dat voornamelijk dient om stoffen vanuit het ruw endoplasmatisch reticulum te vervoeren naar het golgi-apparaat.
 9. Mitochondriën: De energiecentrale van de cel. De belangrijkste functie van mitochondriën is de productie van ATP, adenosinetrifosfaat, een chemische stof die veel energie bevat en acuut beschikbaar is voor verbranding. Bij de bouw van ATP zijn fosfor, suikers en zuurstof nodig (in dit proces ontstaat ook koolzuur h2co3). Door afsplitsing van het fosfor van het ATP op een later moment komt er snel erg veel energie vrij. Door het gebruik van zuurstof spelen de mitochondriën een belangrijke rol bij de ademhaling. Cellen die veel energie nodig hebben, zoals spiercellen, hebben relatief meer mitochondriën. Er is een belangrijk verband tussen de mitochondriën en microdoorbloeding aan de ene kant, en celvergiftiging en verzuring aan de andere kant. Indien er te weinig zuurstof is, als gevolg van een slechte doorbloeding bijvoorbeeld (waardoor te weinig zuurstof de cel kan bereiken), of een te zuur milieu dan schakelt de celstofwisseling over van ademhaling (op celniveau) naar (suiker) vergisting. Dat is een soort ‘noodprogramma’ in de cel, dat zeer inefficiënt werkt. Bij vergisting ontstaat er onder meer alcohol waardoor de cel beschadigt. Zo worden enzymen en celmembraan vernield, en wordt de cel zuurder. In een zuurder milieu worden er meer fouten gemaakt bij de celdeling, zijn er meer correcties nodig doordat er meer ‘fouten’ worden gemaakt bij DNA replicatie en ontstaan er meer onvolledige verbrandingsproducten die afgevoerd moeten worden. Omdat er bij een vergiste cel onvoldoende energie is voor afvoer van deze producten, zal de cel vergiftigen door zijn eigen afvalproducten
 10. Vacuole: Opslag van zouten (vacuoles komen in menselijke cellen niet vaak voor, veel minder dan bij planten).
 11. Cytosol: Celvocht wat deels in een kristal is georganiseerd waardoor de cel een interne structuur krijgt waarlangs intern transport van stoffen kan plaats vinden.
 12. Lysosoom: Drijvende blaasjes die de afvalproducten, onder meer het koolzuur H2CO3, beveiligd voor de cel opslaan, zodat bijvoorbeeld zure stoffen de cel niet kunnen beschadigen.
 13. Centriool: speelt een belangrijke rol bij de celdeling.

BronBovenstaande punten : raymedy.com

Frank Korlas, jouw vitaliteitscoach

Heb je je meettool al ontvangen?